อภิสร เข็มดี (น๊อต)

Username
Password

ชื่อ : อภิสร เข็มดี

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : น๊อต

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba