ธีรนัย ไกรสมุทร (เพลง)

Username
Password

ชื่อ : ธีรนัย ไกรสมุทร

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เพลง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้มากขึ้น และหาความรู้ด้านดนตรีให้มากขึ้น

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet