จักรภัทร สุภาพ (โอชิ มินิมอนเตอร์)

Username
Password

ชื่อ : จักรภัทร สุภาพ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : โอชิ มินิมอนเตอร์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการณ์และแรกความรู้ใหม่ๆ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone