วรรณวิไล สุทธิวารี (วิว)

Username
Password

ชื่อ : วรรณวิไล สุทธิวารี

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : วิว

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ความรู้

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet