พงศ์พัศ อนันต์ (พัศ)

Username
Password

ชื่อ : พงศ์พัศ อนันต์

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : พัศ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการใหม่ๆๆอยากเจอคนเก่งๆๆ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum