ปิยมาภรณ์ เกษโกวิท (แพรว)

Username
Password

ชื่อ : ปิยมาภรณ์ เกษโกวิท

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : แพรว

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์เพิ่ม

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn