สุพัตรา คลังหิรัญ (เเครอท)

Username
Password

ชื่อ : สุพัตรา คลังหิรัญ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : เเครอท

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : มีประสบการณ์ด้านดนตรีมากขึ้น

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone