ปวริศ สมุทรชีวะ (ยิว)

Username
Password

ชื่อ : ปวริศ สมุทรชีวะ

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ยิว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนาความรู้ด้านดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet