บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์ (ตี๋)

Username
Password

ชื่อ : บุญญฤทธิ์ ศรีคงรักษ์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : ตี๋

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba