สุชนันท์ แสงสว่าง (โฟร์ก)

Username
Password

ชื่อ : สุชนันท์ แสงสว่าง

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : โฟร์ก

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์ที่มากขึ้น

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone