อรุชา แก้วกัณหา (เวฟ)

Username
Password

ชื่อ : อรุชา แก้วกัณหา

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : เวฟ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการความรู้เกี่ยวกับดนตรีค่ะ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian