ฐิตาภา ดวงเดช (ฟิวส์)

Username
Password

ชื่อ : ฐิตาภา ดวงเดช

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ฟิวส์

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian