พลอยไพลิน ทำบุญ (พลอย)

Username
Password

ชื่อ : พลอยไพลิน ทำบุญ

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : พลอย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากค่ายดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian