นรวิชญ์ แก่นศึกษา (อั้ม)

Username
Password

ชื่อ : นรวิชญ์ แก่นศึกษา

วง : วัดตกพรม

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : อั้ม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีมากขึ้นครับ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet