รุ่งรวี นามบุญ (ปอ)

Username
Password

ชื่อ : รุ่งรวี นามบุญ

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ปอ

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian