ชลิต บุญมาตร์ (เน๊ก)

Username
Password

ชื่อ : ชลิต บุญมาตร์

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : เน๊ก

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian