ปาริชาติ เรืองศิริ (ดาว)

Username
Password

ชื่อ : ปาริชาติ เรืองศิริ

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ดาว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เบลไลล่า

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian