ดอกรัก สุขหา (นัท)

Username
Password

ชื่อ : ดอกรัก สุขหา

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : นัท

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian