วรรณรัตน์ ปราณีนิตย์ (ฟ้า)

Username
Password

ชื่อ : วรรณรัตน์ ปราณีนิตย์

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ฟ้า

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian