ชนัดดา ฟับประโคน (หยดน้ำ)

Username
Password

ชื่อ : ชนัดดา ฟับประโคน

วง : วัดจันทนาราม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : หยดน้ำ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : คีย์บอร์ด

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian