บุรณินทร์ พันธ์พิริยะ (แอ๊ม)

Username
Password

ชื่อ : บุรณินทร์ พันธ์พิริยะ

วง : อาจารย์

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : แอ๊ม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ปั่นจักรยาน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านดนตรี และเปิดโลกทัศน์ สร้างเครือข่ายดนตรี ให้เกิดมิตรภาพที่ดีในสังคมวงโยธวาทิต

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba