ชัชวาล จันทร์พิทักษ์ (น๊อต)

Username
Password

ชื่อ : ชัชวาล จันทร์พิทักษ์

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : น๊อต

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ตีปิงปอง

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet