จำรัสรัศมี โพธิมณี (บีม)

Username
Password

ชื่อ : จำรัสรัศมี โพธิมณี

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : บีม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อพัฒนาตนเองในด้านดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet