กัลยา กลิ่นเอี่ยม (เตย)

Username
Password

ชื่อ : กัลยา กลิ่นเอี่ยม

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : เตย

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone