แพรวา สุขทั้งโลก ()

Username
Password

ชื่อ : แพรวา สุขทั้งโลก

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian