สุกัญญา พ่วงแก้ว (แคท)

Username
Password

ชื่อ : สุกัญญา พ่วงแก้ว

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : แคท

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian