ธารีรัตน์ ธรรมคงทอง (การ์ตูน)

Username
Password

ชื่อ : ธารีรัตน์ ธรรมคงทอง

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : การ์ตูน

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian