ณัฐชนัน โภชเจริญ (นุ่น)

Username
Password

ชื่อ : ณัฐชนัน โภชเจริญ

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : นุ่น

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian