วรวรรณ ดอนมูล (โบว์)

Username
Password

ชื่อ : วรวรรณ ดอนมูล

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : โบว์

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian