กนกกร ศรีบัวโรย (บุ้ง)

Username
Password

ชื่อ : กนกกร ศรีบัวโรย

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : บุ้ง

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : รำ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian