ธีระพัฒน์ ธรรมถาวร ()

Username
Password

ชื่อ : ธีระพัฒน์ ธรรมถาวร

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เรียนรู้และเพิ่งประสบการความรู้ในด้านดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone