ภูวดล วงเวียน (บอส)

Username
Password

ชื่อ : ภูวดล วงเวียน

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : บอส

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กินหมูกะทะ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมาแบ่งปัญความรู้ทางด้านดนตรีและสร้างสังคมดนตรีและเป็นเยาว์ชนตัวอย่างของประเทศ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba