กานติมา ม้าจีน (เน็ต)

Username
Password

ชื่อ : กานติมา ม้าจีน

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น : เน็ต

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการณ์ให้มากๆ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone