ธนิตพงศ์ ปะติทานะโถ (ดาว)

Username
Password

ชื่อ : ธนิตพงศ์ ปะติทานะโถ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ดาว

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : หาประสบการณ์

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone