กรรณิการ์ เกตุสำรี (กานต์)

Username
Password

ชื่อ : กรรณิการ์ เกตุสำรี

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Keyboard Percussion

ชื่อเล่น : กานต์

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเก่งกว่าเดิม

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Keyboard Percussion