นัทธพงศ์ สุรศัพย์ (ปรายสวย)

Username
Password

ชื่อ : นัทธพงศ์ สุรศัพย์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : ปรายสวย

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากที่จะนำความรู้ที่ได้จากค่ายจันทบุรีแคมป์ไปสอนน้องที่อยู่รุ่นต่อไปของวงโยธวาทิตเบญจมานุสรณ์และพัฒนาวงโยฯเบญจมานุสรณ์ให้พร้อมและมีศักยภาพในการให้บริการแก่ชุมชนและต่างๆในครั้งต่อไป

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba