ปรมัทร์ สร้างผล (บี๋)

Username
Password

ชื่อ : ปรมัทร์ สร้างผล

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : บี๋

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เล่นฟุตบอล

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเพิ่มเติมความรุ้ที่มีอยู่ให้มากกว่านี้และเลกเปลี่ยนปรัสบการกับเพื่อนใหม่

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet