ธีรยุทธ์ บริบูรณ์ ()

Username
Password

ชื่อ : ธีรยุทธ์ บริบูรณ์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals