นงนภัส คณะดี (มด)

Username
Password

ชื่อ : นงนภัส คณะดี

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : มด

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อย่างได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet