ชื่นนภา จิตรโภคา (นิ้ง)

Username
Password

ชื่อ : ชื่นนภา จิตรโภคา

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : นิ้ง

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เราจะได้เรียนรู้อะไรที่เรายังไม่เคยได้เรียนรู้คะ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet