สรัลพร ริมราง (ใบหม่อน)

Username
Password

ชื่อ : สรัลพร ริมราง

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : ใบหม่อน

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : การพูด

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet