ชัญญพิชญ์ แก่นบุญ (เน่)

Username
Password

ชื่อ : ชัญญพิชญ์ แก่นบุญ

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น : เน่

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : จักรสานเป็น

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีทักษะในด้านเครื่องดนตรีที่เล่นเพราะจะได้เล่นเก่งๆและเอาไปพัฒนา

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone