ธัญวรัตน์ สารศิลป์ (อาย)

Username
Password

ชื่อ : ธัญวรัตน์ สารศิลป์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : อาย

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet