นันทพร  นภาพันธ์ (ฟิล์ม)

Username
Password

ชื่อ : นันทพร  นภาพันธ์

วง : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : ฟิล์ม

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนาตนเองจ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet