บุศราคัม สาทีสา (หยก)

Username
Password

ชื่อ : บุศราคัม สาทีสา

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : หยก

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : คุยเก่ง กิน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการการฝึกมากกว่าเดิม

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard