อัญมณี ตองติรัมย์ (ใบเตย)

Username
Password

ชื่อ : อัญมณี ตองติรัมย์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : ใบเตย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการณ์ให้กับตัวเองอยากหาความรู้เพิ่มเติม

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard