พัชรากร เลิศอนันตวงศ์ (เกียร์)

Username
Password

ชื่อ : พัชรากร เลิศอนันตวงศ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : เกียร์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กิน

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เก็บเกี่ยวประสบการณืให้ได้มากที่สุด

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard