พิชญาพร กิจติกรณ์เทวิน (พรีม)

Username
Password

ชื่อ : พิชญาพร กิจติกรณ์เทวิน

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Color Guard

ชื่อเล่น : พรีม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและคัลเลอร์การ์ดมากกว่าเดิม แล้วได้เสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโรงเรียนอื่นอีกด้วยคะ

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Color Guard