ธนาคาร ทองคำ (เบ๊บ)

Username
Password

ชื่อ : ธนาคาร ทองคำ

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : เบ๊บ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกการเล่นดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals