ณิจภัสสร์ บุญชุ่ม (ภูมิ)

Username
Password

ชื่อ : ณิจภัสสร์ บุญชุ่ม

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : ภูมิ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba